เจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร

สมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรฯ เป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร ที่วัดเบญจมบพิตร เลขาธิการสมาคม ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นประธาน